Een Europese impuls voor de talen in het beroepsonderwijs

Auteurs

  • Ellie Liemberg

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, mbo, ERK, taalpostfolio

Samenvatting

Na een aantalmagere jaren voor de talen in het middelbaar beroepsonderwijs lijkt er de laatste tijd sprake te zijn van een kentering. De toenemende ongerustheid over de slechte talenkennis van beroepsbeoefenaren op mbo-niveau wordt langzamerhand vertaald in praktische maatregelen. De talen staan weer op de agenda in het beroepsonderwijs. De BVE Raad heeft een aparte bestuurscommissie in het leven geroepen die in 1999 een groot innovatieproject voor de talen heeft opgezet. In dit project - Kwaliteitsimpuls MVT - is onder andere een vertaalslag gemaakt van het Common European Framework naar een Raamwerk MVT voor het beroepsonderwijs en is een taalportfolio bve  ontwikkeld. In een nieuw gestart groot project wordt in opdracht van het ministerie van OCenW gewerkt aan een taalportfolio NT2. Het is de bedoeling dat op termijn alle nieuwkomers in Nederland een taalportfolio gaan aanleggen. Het gedachtegoed uit het Modern Languages project van de Raad van Europa lijkt goed aan te slaan in het bve-veld, vooralsnog beter dan in andere sectoren van het Nederlandse onderwijs. Wat de achtergrond van dit enthousiasme is, en hoe er gewerkt is aan de vertaling van Europese concepten naar werkbare instrumenten voor de ROC’s lichten we in dit artikel toe.

Downloads

Citeerhulp

Liemberg, E. (2001). Een Europese impuls voor de talen in het beroepsonderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 2(3), 27–33. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/638

Nummer

Sectie

Artikelen