Studerend lezen in 4-havo: hoe doen leerlingen dat?

Auteurs

  • Jiska Kniep
  • Tanja Janssen

Trefwoorden:

leesstrategie, havo

Samenvatting

Dit artikel doet verslag van een onderzoek naar lees- en leerstrategieën die leerlingen uit 4-havo  toepassen bij het leren van teksten bij de vakken geschiedenis, economie en maatschappijleer. Twee groepen werden met elkaar vergeleken, goede en zwakke presteerders. Met behulp van de hardopdenkmethode werd nagegaan welke strategieën deze leerlingen inzetten tijdens het leren van schoolboekteksten voor een proefwerk. Uit een analyse van de hardopdenkprotocollen kwam naar voren dat goede presteerders vaker en meer verschillende strategieën inzetten dan zwakke presteerders. De onderlinge verschillen in deze groep bleken bovendien groter dan in de groep van de zwakke presteerders, dat wil zeggen: goede presteerders verschillen van elkaar in hun manier van leren. Zwakke presteerders pasten veelal dezelfde strategieën toe. Ook maakten zwakke presteerders minder gebruik van metacognitieve strategieën.

Downloads

Citeerhulp

Kniep, J., & Janssen, T. (2011). Studerend lezen in 4-havo: hoe doen leerlingen dat?. Levende Talen Tijdschrift, 12(1), 26–36. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/64

Nummer

Sectie

Artikelen