De inrichting van het nieuwe examen schrijfvaardigheid

Hans Goosen

Samenvatting

In het schooljaar 2000-2001 zijn voor het eerst op alle havo-scholen de nieuwe examenprogramma’s afgerond. Voor Nederlands betekent dit onder andere dat het traditionele opstel als onderdeel van het centraal examen vervallen is; daarvoor in de plaats moeten de leerlingen in een schoolexamen een gedocumenteerde tekst schrijven. In maart 2001 hebben leraren Nederlands van 15 scholen hun ervaringen in verband met die eerste schoolexamens nieuwe stijl uitgewisseld en kritisch besproken. Als een voorbereiding op die bijeenkomst is een vragenlijst ingevuld, waardoor per school een schets van de examenpraktijk kon worden uitgereikt (zie de bijlage bij dit artikel). Aan de hand van die gegevens bespreek ik in dit artikel enkele problemen bij de invoering van het nieuwe schoolexamen, de wijze waarop leerlingen documentatie bij het examen mogen gebruiken, de aard van de eindopdrachten en de praktische vormgeving van het schoolexamen.


Trefwoorden


Nederlands; examen; schrijfvaardigheid; havo

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.