Deelvakken Frans en Duits leesvaardigheid gered: nu de invulling nog

Auteurs

  • Hetty Mulder

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, Frans, Duits, leesvaardigheid, tweede fase, deelvakken

Samenvatting

In de nieuwe eindexameneisen voor de bovenbouw van havo en vwo worden voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis bij de talen deelvakken onderscheiden. In dit artikel wordt kort ingegaan op het hoe en waarom van die deelvakken, maar vooral op een mogelijke inhoud en organisatie ervan in de praktijk. Wat moeten leerlingen eigenlijk kunnen aan het einde van hun 160 uur studielast, hoe kunnen ze dat het best realiseren, hoe kan de school dat het best organiseren en wat kan of moet de rol van de docent daarbij zijn? Hoe kun je de leertijd zo effectief mogelijk laten besteden? Want zoveel is wel duidelijk: als we onze vakken als deelvak willen behouden, zullen we er zelf de komende jaren iets moois van moeten maken.

Downloads

Citeerhulp

Mulder, H. (2000). Deelvakken Frans en Duits leesvaardigheid gered: nu de invulling nog. Levende Talen Tijdschrift, 1(2), 12–23. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/651

Nummer

Sectie

Artikelen