Het deelvak Duits 1 op het vwo – een evaluatie door docenten over het schooljaar 1998-99

Auteurs

  • Sidonie Rademaker

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, Duits, tweede fase, deelvak, vwo

Samenvatting

De invoering van de Tweede Fase voor het voortgezet onderwijs is niet zonder de nodige problemen verlopen. In het bijzonder lijkt dit te gelden voor de deelvakken Frans 1 en Duits 1 voor leesvaardigheid (zie Levende Talen Tijdschrift  jaargang 1, nummer 2) De vraag rijst echter of de problemen in het geval van die deelvakken inderdaad wel zo nodig waren. Of anders geformuleerd: in hoeverre hadden de problemen in het geval van die deelvakken voorkomen kunnen worden c.q. in hoeverre kunnen ze worden opgelost? Om een beter beeld te krijgen van de manier waarop docenten inhoud gegeven hebben aan het deelvak Duits 1 en zo van de problemen die zij daarbij in de praktijk hebben ondervonden, heb ik in het kader van mijn opleiding aan het Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO) van de Universiteit van Amsterdam voor het vak Duits onderzoek gedaan naar de ervaringen van docenten met het deelvak Duits 1.

Downloads

Citeerhulp

Rademaker, S. (2000). Het deelvak Duits 1 op het vwo – een evaluatie door docenten over het schooljaar 1998-99. Levende Talen Tijdschrift, 1(4), 13–18. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/661

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.