Producerend leren als katalysator in de relatie lerarenopleiding – BVE-veld

Jeanette Lubbers, Kees Sluis

Samenvatting

Wie de tweedegraads lerarenopleiding afrondt, krijgt óók een bevoegdheid voor het middelbaar of secundair beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (BVE). Voor veel studenten in de lerarenopleiding is het BVE-veld echter een onbekend gebied. Dit artikel laat zien hoe studenten van de afdeling Talen van de lerarenopleiding in Amsterdam door het verlenen van een dienst in contact komen met het BVE-veld.


Trefwoorden


lerarenopleiding; tweedegraads; bve

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.