Zijn taaltoetsen bruikbaar voor het verbeteren van academische schrijfvaardigheid? De casus van Hogeschool Rotterdam

Auteurs

  • Heleen Lieve
  • Amos van Gelderen

Trefwoorden:

taalonderwijs, wo, Nederlands, taaltoets, schrijfvaardigheid, eerstejaars

Samenvatting

Veel hogescholen en universiteiten maken gebruik van een taaltoets voor eerstejaars als onderdeel van beleid dat gericht is op verbetering van hun schrijfvaardigheid. Meestal richten deze taaltoetsen zich op kennis van spelling en grammatica. Heleen Lieve en Amos van Gelderen gingen na in hoeverre een dergelijke toets, zoals gebruikt bij Hogeschool Rotterdam, voldoende betrouwbaar en valide is voor dit doel. De resultaten maken duidelijk dat de gebruikte taaltoets niet betrouwbaar is als instrument voor de meting van spelling en grammatica. Ook blijkt de taaltoets nauwelijks gerelateerd te zijn aan academische schrijfvaardigheid zoals gemeten met echte schrijftaken. Lieve en Van Gelderen bevelen aan om andere methoden te hanteren voor het verbeteren van academische schrijfvaardigheid, waarbij de nadruk niet ligt op toetsing maar op systematisch schrijfonderwijs.

Downloads

Citeerhulp

Lieve, H., & Gelderen, A. van. (2014). Zijn taaltoetsen bruikbaar voor het verbeteren van academische schrijfvaardigheid? De casus van Hogeschool Rotterdam. Levende Talen Tijdschrift, 15(1), 10–20. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/665

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

1 2 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.