Tweetalig onderwijs zorgt voor een duurzame voorsprong

Marjolijn Verspoor, Peter Edelenbos

Samenvatting

Waarom is tweetalig onderwijs (tto) een succes? Wanneer en waar leren tto-leerlingen meer en sneller? Waarom verlopen leerprocessen anders en beter? Hoe kunnen zowel tto-scholen als reguliere scholen profiteren van veranderde inzichten in het leren van vreemde talen? In opdracht van het Europees Platform en van het landelijk netwerk tweetalig onderwijs is antwoord gezocht op deze vragen. Verspoor, Schuitemaker-King, Van Rein, De Bot en Edelenbos (2010) hebben zich daarbij gericht op het vwo. Ze bevestigen dat tto-leerlingen in het vwo significant betere scores halen voor Engels dan leerlingen in het reguliere onderwijs. Ze geven aan wat de verschillen zijn in taalverwerving in de twee typen onderwijs en hoe scholen met deze kennis hun voordeel kunnen doen. Een van hun meest opvallende bevindingen is dat tto-leerlingen niet alleen een hoger taalvaardigheidsniveau halen, maar dat hun taalgebruik authentieker is dan dat van leeftijdgenoten in het reguliere vwo: het doet natuurlijker aan. In tto-klassen wordt de helft van de lessen in de doeltaal gegeven, wordt de doeltaal consequent als voertaal gebruikt en is het kwalificatieniveau van de docenten veelal hoog.


Trefwoorden


tweetalig onderwijs; vwo; taalverwerving; doeltaal-voertaal

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.