Talendocenten onderzoeken hun eigen lespraktijk: een metaonderzoek naar opbrengsten voor persoonlijke ontwikkeling en schoolontwikkeling

Auteurs

  • Helma Oolbekkink
  • Janneke van der Steen

Trefwoorden:

praktijkonderzoek, lesvaardigheden, professionele ontwikkeling

Samenvatting

In dit artikel staat het praktijkonderzoek door ervaren talendocenten centraal. Meer specifiek is gekeken naar de directe opbrengsten van praktijkonderzoek voor de professionele ontwikkeling van deze docenten en voor de school. Uit het onderzoek blijkt dat er vooral directe opbrengsten zijn voor de (praktijk van de) talendocent: kennis over taaldidactiek, kennis over het leren van leerlingen, kennis, vaardigheden en houding op het gebied van het doen van onderzoek. Er zijn vooralsnog minder opbrengsten voor de school als geheel. De auteurs doen aanbevelingen voor het vormgeven van het praktijkonderzoek binnen de school en voor praktijkonderzoek naar verschillende onderdelen van de talen.

Downloads

Citeerhulp

Oolbekkink, H., & Steen, J. van der. (2011). Talendocenten onderzoeken hun eigen lespraktijk: een metaonderzoek naar opbrengsten voor persoonlijke ontwikkeling en schoolontwikkeling. Levende Talen Tijdschrift, 12(4), 26–37. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/71

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

1 2 3 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.