Taaltoetsing in vmbo en mbo

Auteurs

  • Uriël Schuurs
  • Ludo Verhoeven

Trefwoorden:

vmbo, mbo, taalbeheersing, toetsing, praktijkonderzoek

Samenvatting

In dit artikel komen bevindingen uit een literatuurreview en een praktijkonderzoek naar taaltoetsing in vmbo en mbo aan de orde. De auteurs schetsen een beeld van verschillende typen toetsen, en van de eisen die men volgens de vakliteratuur aan toetsen met verschillende functies zou kunnen stellen. Daarna worden de uiteenlopende eisen besproken die blijkens een kleinschalig praktijkonderzoek door taaldocenten en door toetsdeskundigen worden gesteld aan formatieve taaltoetsen (om het onderwijs bij te kunnen sturen) en aan summatieve taaltoetsen (ter afsluiting van een onderwijsperiode). Aan de literatuurreview en het praktijkonderzoek verbinden de auteurs enkele conclusies en aanbevelingen.

Downloads

Citeerhulp

Schuurs, U., & Verhoeven, L. (2011). Taaltoetsing in vmbo en mbo. Levende Talen Tijdschrift, 12(4), 38–48. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/72

Nummer

Sectie

Artikelen