Gestroomlijnd schrijven: het effect van een elektronische outline-tool op de schrijfvaardigheid

Auteurs

  • Milou de Smet
  • Saskia Brand-Gruwel
  • Hein Broekkamp
  • Paul Kirschner

Trefwoorden:

schrijfvaardigheid, schrijfstrategie, schrijfproces, vo

Samenvatting

Het goed kunnen schrijven van teksten is een belangrijke maar zeer complexe vaardigheid. Tijdens het schrijven moeten verschillende aspecten tegelijkertijd in de gaten worden gehouden zoals het plannen, formuleren en reviseren van de tekst. Schrijvers gaan daarom op zoek naar strategieën om het schrijfproces te vergemakkelijken. Deze bijdrage beschrijft een tweetal studies naar het gebruik van een elektronische outline-tool bij het schrijven van argumentatieve teksten als onderdeel van de lessen Nederlands in het voortgezet onderwijs. In dit onderzoek wordt nagegaan of de schrijfvaardigheid van leerlingen kan worden vergroot wanneer zij gebruik maken van de outline-tool bij het schrijven van hun tekst.

Downloads

Citeerhulp

Smet, M. de, Brand-Gruwel, S., Broekkamp, H., & Kirschner, P. (2011). Gestroomlijnd schrijven: het effect van een elektronische outline-tool op de schrijfvaardigheid. Levende Talen Tijdschrift, 12(4), 14–25. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/74

Nummer

Sectie

Artikelen