Schrijven in een tweede taal, in het bijzonder Spaans

Auteurs

  • Marly Nas
  • Kees van Esch

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, Spaans, schrijven, feedback

Samenvatting

Marly Nas en Kees van Esch gingen na wat bekend is uit onderzoek over schrijven in een tweede taal.  Ze bespreken hoe tweedetaalleerders te werk gaan bij schrijven en welke verschillen er zijn tussen schrijven in een tweede taal en schrijven in de moedertaal. Daarna gaan ze in op het schrijfproduct en belangrijke tekstkenmerken die worden onderscheiden bij het onderzoek naar de kwaliteit van schrijfproducten in een tweede taal. Vervolgens behandelen ze de vraag hoe feedback en revisie kunnen worden ingezet als middelen om zowel schrijfproduct als schrijfproces bij het schrijven in een tweede taal te verbeteren. Ze besluiten met aanbevelingen voor verder onderzoek en voor het schrijfonderwijs in een tweede taal.

Downloads

Citeerhulp

Nas, M., & Esch, K. van. (2014). Schrijven in een tweede taal, in het bijzonder Spaans. Levende Talen Tijdschrift, 15(2), 3–14. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/772

Nummer

Sectie

Artikelen