Effecten van leren schrijven met peer response en instructie in genrekennis

Auteurs

  • Mariëtte Hoogeveen
  • Amos van Gelderen

Trefwoorden:

Nederlands, schrijfvaardigheid, didactiek

Samenvatting

Mariëtte Hoogeveen en Amos van Gelderen onderzochten of instructie in genrekennis het schrijven met peer response kan optimaliseren, met als gevolg betere schrijfprestaties. Twee typen instructie in genrekennis werden onderzocht bij leerlingen in groep 8: specifieke genrekennis (gebruik van indicatoren voor tijd en plaats en hun functie in verhalen en instructies) en algemene aspecten van communicatief schrijven (doel- en publieksgerichtheid in verhalen en instructies). Beide groepen werden vergeleken met een controlegroep. De resultaten toonden een sterk effect van de conditie met specifieke genrekennis. Leerlingen uit deze conditie besteedden tijdens tekstbesprekingen meer tijd aan het praten over indicatoren van tijd en plaats, gebruikten in hun teksten meer functionele indicatoren van tijd en plaats, maakten ook meer functionele revisies (niet alleen van deze indicatoren, maar ook van andere betekenisgerichte aspecten) en schreven teksten met een betere globale kwaliteit.

Downloads

Citeerhulp

Hoogeveen, M., & Gelderen, A. van. (2014). Effecten van leren schrijven met peer response en instructie in genrekennis. Levende Talen Tijdschrift, 15(2), 15–26. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/773

Nummer

Sectie

Artikelen