Effecten van schrijven om te leren bij Nederlands, geschiedenis en science

Joanneke Prenger, Kees de Glopper

Samenvatting

Joanneke Prenger en Kees de Glopper brengen verslag uit van een experiment om de effectiviteit na te gaan van het verbinden van het schrijfonderwijs bij Nederlands en het vakonderwijs bij geschiedenis en science. Vmbo-tl- en havo/vwo-brugklasleerlingen kregen bij Nederlands schrijfonderwijs in twee tekstgenres. In de experimentele klassen werden deze genres bij geschiedenis en science toegepast tijdens het verwerken en bestuderen van nieuwe lesstof. Uit de resultaten blijkt geen verschil tussen de leerlingen uit de experimentele conditie en die uit de controlegroep op het gebied van vakkennis geschiedenis en science, schrijfvaardigheid Nederlands en schrijfattitude. Wel zijn de leerlingen uit de experimentele én de controlegroep vooruitgegaan qua schrijfvaardigheid , zelfvertrouwen en schrijfplezier.


Trefwoorden


Nederlands; schrijfvaardigheid; vmbo-tl; havo; vwo; brugklasleerlingen; experiment

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.