Gesignaleerd

Auteurs

  • Machteld Moonen

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs

Samenvatting

Kristi Jauregi Ondarra, Leren van vreemde talen in een veranderende wereld  – lectorale rede. 

Downloads

Citeerhulp

Moonen, M. (2014). Gesignaleerd. Levende Talen Tijdschrift, 15(2), 47–49. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/776

Nummer

Sectie

Artikelen