Spellingvaardigheid van brugklassers

Truus Schijf, Aryan van der Leij, Ans van Berkel, Judith Bekebrede, Bonne Zijlstra

Samenvatting

In het maatschappelijke verkeer worden aan de spelling meestal hoge eisen gesteld. Over de spellingprestaties van leerlingen aan het eind van de basisschool rapporteert Van de Gein (2005) in de derde Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau. Van het schriftelijke werk dat leerlingen produceren is slechts 17% vrij van spelfouten. Moeilijk is vooral de werkwoordspelling. Zelfs universitaire studenten maken daar nog veel fouten in terwijl het algoritme (stappenplan) toch tot ver in het voortgezet onderwijs onderwezen wordt (Bosman, De Graaf & Gijsel, 2006). In het Brugklasproject (Schijf, 2009) is onder andere onderzocht welk soorten spelfouten brugklasleerlingen in verschillende opleidingsniveaus maken. Ook is gekeken naar het spellen van leerlingen die zwak zijn in technisch lezen. In dit artikel wordt over beide zaken gerapporteerd.


Trefwoorden


spellingvaardigheid; brugklas; technisch lezen

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.