De koppeling van centrale examens Nederlands aan referentiekaders

Auteurs

  • Theun Meestringa
  • Hans de Vries

Trefwoorden:

ERK, leesvaardigheid, examen, vo

Samenvatting

In dit artikel komt de vraag aan de orde of de examens leesvaardigheid Nederlands uit het voortgezet onderwijs te koppelen zijn aan niveaus van het Europees Referentiekader en wat zo’n koppeling zou laten zien. De gegevens van dit artikel komen uit twee onderzoeken die SLO heeft uitgevoerd. De werkwijze en resultaten daarvan worden weergegeven, waarna de auteurs onder andere concluderen dat de koppeling gelukt is en de opbrengsten voorzichtig relateren aan de niveaus van het referentiekader taal. Het artikel sluit af met enkele aanbevelingen.

Downloads

Citeerhulp

Meestringa, T., & Vries, H. de. (2010). De koppeling van centrale examens Nederlands aan referentiekaders. Levende Talen Tijdschrift, 11(2), 13–21. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/80

Nummer

Sectie

Artikelen