Schrijven bij diverse schoolvakken – voorbeelden, analyses en aanbevelingen

Auteurs

  • André Mottart
  • Peter Vanbrabant
  • Piet-Hein van de Ven

Trefwoorden:

Vlaanderen, beroepsonderwijs, schrijfvaardigheid, schrijfinstructie, schrijfdidactiek

Samenvatting

Het schrijfonderwijs daagt leerlingen, maar ook leerkrachten uit. Waar het voor leerlingen niet vanzelfsprekend is om goed te kunnen schrijven, is het voor leerkrachten niet altijd eenvoudig het schrijfproces van hun leerlingen te ondersteunen. Behalve voor het vak Nederlands moeten leerlingen ook lezen, luisteren, spreken en schrijven voor de zogenaamde zaakvakken. Dit maakt de vraag actueel aan welke competenties leraren van andere vakken zouden moeten voldoen. Doel hiervan is te komen tot een betere schrijfpraktijk, met name tot betere schrijfinstructies.

Downloads

Citeerhulp

Mottart, A., Vanbrabant, P., & Ven, P.-H. van de. (2010). Schrijven bij diverse schoolvakken – voorbeelden, analyses en aanbevelingen. Levende Talen Tijdschrift, 11(2), 22–29. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/81

Nummer

Sectie

Artikelen