Schrijven op de pabo – wat weten we uit onderzoek?

Auteurs

  • Bart van der Leeuw
  • Ietje Pauw
  • Mieke Smits
  • Piet-Hein van de Ven

Trefwoorden:

pabo, schrijfvaardigheid, competentiegericht onderwijs, reflectief leren, opleidingsdidactiek

Samenvatting

Dit artikel vat de belangrijkste resultaten samen van drie dissertaties die elk verslag doen van onderzoek naar schrijven op één pabo. Samen bieden ze het volgende beeld: het onderwijs op de drie pabo’s wordt niet langer vormgegeven via overdracht van vakkennis, maar stimuleert competentiegericht en reflectief leren. Een belangrijk middel hiertoe is het schrijven door studenten van reflectieve teksten, teksten om te leren van hun praktijkervaringen. De studies laten zien dat opleiders en studenten nogal wat moeite hebben met de realisatie van deze opleidingsdidactiek. Een oorzaak daarvoor is een nagenoeg afwezige didactiek voor het schrijven van reflectieve teksten, gecombineerd met te geringe aandacht voor de inhoud van het vak Nederlands.

Downloads

Citeerhulp

Leeuw, B. van der, Pauw, I., Smits, M., & Ven, P.-H. van de. (2010). Schrijven op de pabo – wat weten we uit onderzoek?. Levende Talen Tijdschrift, 11(2), 30–39. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/82

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

1 2 3 4 5 6 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.