Schrijven op de pabo – wat weten we uit onderzoek?

Bart van der Leeuw, Ietje Pauw, Mieke Smits, Piet-Hein van de Ven

Samenvatting

Dit artikel vat de belangrijkste resultaten samen van drie dissertaties die elk verslag doen van onderzoek naar schrijven op één pabo. Samen bieden ze het volgende beeld: het onderwijs op de drie pabo’s wordt niet langer vormgegeven via overdracht van vakkennis, maar stimuleert competentiegericht en reflectief leren. Een belangrijk middel hiertoe is het schrijven door studenten van reflectieve teksten, teksten om te leren van hun praktijkervaringen. De studies laten zien dat opleiders en studenten nogal wat moeite hebben met de realisatie van deze opleidingsdidactiek. Een oorzaak daarvoor is een nagenoeg afwezige didactiek voor het schrijven van reflectieve teksten, gecombineerd met te geringe aandacht voor de inhoud van het vak Nederlands.


Trefwoorden


pabo; schrijfvaardigheid; competentiegericht onderwijs; reflectief leren; opleidingsdidactiek

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.