Spelling in het onderwijs: hoe staat het ermee, en hoe kan het beter?

Auteurs

  • Helge Bonset

Trefwoorden:

spellingvaardigheid, po, vo, spellingonderwijs

Samenvatting

In dit artikel wordt allereerst ingegaan op de vraag of leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs slecht(er) spellen, en zo ja, of dat komt door te weinig tijd en aandacht voor het spellingonderwijs. Gegevens uit onderzoek en andere bronnen worden op een rij gezet om die vragen te beantwoorden. De conclusie is dat er nog altijd veel tijd en aandacht wordt besteed aan spelling, zowel in basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Toch laten de leerlingprestaties gemiddeld al langere tijd te wensen over: het spellingonderwijs blijkt dus vooral ineffectief. Voor die ineffectiviteit werpt de auteur vier verklaringen op.

Downloads

Citeerhulp

Bonset, H. (2010). Spelling in het onderwijs: hoe staat het ermee, en hoe kan het beter?. Levende Talen Tijdschrift, 11(3), 3–17. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/83

Nummer

Sectie

Artikelen