Fouten maken mag in tweede taalontwikkeling!

Auteurs

  • Felicity de Vries
  • Marjolijn Verspoor

Trefwoorden:

taalvaardigheid, taalverwerving, tweede taal, woordenschat, grammatica, schrijffouten

Samenvatting

De auteurs doen verslag van hun onderzoek naar fouten in schrijfteksten Engels op verschillende taalvaardigheidniveaus. Zij maken daarbij een onderscheid tussen verschillende typen schrijffouten, namelijk lexicale fouten, spelfouten, mechanische fouten (hoofdletters en spaties), fouten in de woordvolgorde en interpunctiefouten. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat het aantal fouten snel daalt, de invloed van het Nederlands op het Engels snel afneemt, en dat middelbare scholieren op lexicaal niveau langer en meer fouten maken dan op grammaticaal niveau.

Downloads

Citeerhulp

Vries, F. de, & Verspoor, M. (2010). Fouten maken mag in tweede taalontwikkeling!. Levende Talen Tijdschrift, 11(3), 18–28. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/84

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

1 2 3 4 5 6 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.