Het ERK in het voortgezet onderwijs: ervaringen van docenten moderne vreemde talen

Auteurs

  • Machteld Moonen
  • Evelien Stoutjesdijk
  • Rick de Graaff
  • Alessandra Corda

Trefwoorden:

ERK, vo, docenten, nascholing

Samenvatting

In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar kennis en gebruik van het ERK door docenten Engels, Frans en Duits in het voortgezet onderwijs, en naar hun behoeften en plannen. De gegevens laten verschillen tussen talen en schooltypes zien. Docenten die (ook) in de bovenbouw les geven, blijken meer over het ERK te weten dan docenten die geen bovenbouwklassen hebben. Docenten Frans weten gemiddeld het meest over het ERK, gevolgd door docenten Duits en daarna Engels. Ongeveer 60% heeft plannen om het ERK op korte termijn meer te gaan toepassen in de eigen les- en toetspraktijk en er is veel behoefte aan nascholing en informatie over gebruik van het ERK.

Downloads

Citeerhulp

Moonen, M., Stoutjesdijk, E., Graaff, R. de, & Corda, A. (2010). Het ERK in het voortgezet onderwijs: ervaringen van docenten moderne vreemde talen. Levende Talen Tijdschrift, 11(4), 34–44. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/89

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 3 > >>