Verbale dominantie tijdens Engelstalige en Nederlandstalige lessen in het basisonderwijs

Auteurs

  • Janice Wierenga
  • Marieke van der Schaaf
  • Rick de Graaff

Trefwoorden:

tweetalig onderwijs, basisonderwijs, doeltaal-voertaal

Samenvatting

Tweetalig onderwijs is al jaren een beproefd concept in het voortgezet onderwijs en wordt in toenemende mate ook mogelijk in het basisonderwijs. Uitvoerige blootstelling aan de doeltaal en de doeltaal zelf gebruiken zijn belangrijke voorwaarden voor leerlingen om een vreemde taal te verwerven. In het onderzoek van Janice Wierenga, Marieke van der Schaaf en Rick de Graaff is verbale interactie tijdens Engelstalige en Nederlandstalige lessen onderzocht op verbale dominantie van leerkrachten en leerlingen, in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. De verbale dominantie van leerkrachten en leerlingen tijdens Engelstalige lessen blijkt te verschillen van de verbale dominantie van leerkrachten en leerlingen tijdens Nederlandstalige lessen, maar net als in de literatuur zijn de bevindingen niet eenduidig en worden er geen grote effecten gemeten. De auteurs doen aanbevelingen die gericht zijn op het verbeteren van de didactische vaardigheden van leerkrachten om de vreemdetaalverwerving van leerlingen te bevorderen.

Downloads

Citeerhulp

Wierenga, J., Schaaf, M. van der, & Graaff, R. de. (2014). Verbale dominantie tijdens Engelstalige en Nederlandstalige lessen in het basisonderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 15(4), 3–14. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/920

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 > >>