‘Equity’ in de Engelse taalvaardigheid van Vlaamse en Nederlandse jongeren in Europees perspectief. De lat hoog en iedereen erover?

Auteurs

  • Katrijn Denies

Trefwoorden:

Engels, taalniveau, taalvaardigheid, taalbeheersing, Vlaanderen, Europa

Samenvatting

Goed onderwijs voldoet zowel aan een kwaliteits- als aan een gelijkheidscriterium, aldus Katrijn Denies. Het scheert langs hoge toppen zonder grote groepen leerlingen achterop te laten hinken. In haar analyse van data uit de European Survey on Language Competences (2011) laat Denies zien dat het voortgezet onderwijs Engels in Vlaanderen en Nederland vlot voldoet aan dat eerste criterium. Ook voor het tweede criterium doen beide landen het op het eerste gezicht relatief goed: de kloof tussen de meest en de minst vaardige leerlingen is er over het algemeen kleiner dan in andere Europese landen. De prestaties van de Vlaamse en Nederlandse leerlingen hangen echter systematisch samen met onder meer het socio-economische en culturele kapitaal van hun gezin. Vooral voor Vlaanderen is dit een aandachtspunt.

Downloads

Citeerhulp

Denies, K. (2015). ‘Equity’ in de Engelse taalvaardigheid van Vlaamse en Nederlandse jongeren in Europees perspectief. De lat hoog en iedereen erover?. Levende Talen Tijdschrift, 16(1), 3–13. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/944

Nummer

Sectie

Artikelen