Welke methode verbetert leesvaardigheid het meest? Een vergelijkend onderzoek naar vier lesmethoden in 4 vwo

Femke van der Meulen

Samenvatting

Femke van der Meulen doet verslag van een onderzoek waarin werd gekeken welke lesmethode leesvaardigheid Nederlands het meest verbetert. Vier verschillende manieren van werken aan leesvaardigheid werden met elkaar vergeleken: het zelfstandig oefenen met het beantwoorden van vragen bij een tekst; het werken met een sorteertaak; het werken met een mental model-taak; en het gebruiken van leesstrategieën. Leerlingen uit 4 vwo maakten een voortoets en werkten volgens één van genoemde methodes. Nagegaan is hoe de leerlingen na afloop van de lessen presteerden op een natoets. Uit de resultaten blijkt dat vooral zwakke lezers baat hebben bij het oefenen van leesvaardigheid. De manier waarop geoefend wordt, lijkt daarbij geen verschil te maken.


Trefwoorden


leesvaardigheid; leesstrategie; Nederlands; lesmethode; toets

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.