Leren door zien lezen. Observerend leren bij leesvaardigheid in 3 vwo

Tinka Keehnen, Martine Braaksma, Martien de Boer

Samenvatting

Tinka Keehnen, Martine Braaksma en Martien de Boer doen verslag van een praktijkonderzoek dat uitgevoerd is op de OSG West-Friesland in de klassen 3 vwo. Nagegaan is wat het effect is van één les observerend leren op de leesvaardigheid van de leerlingen. Observerend leren is een didactiek waarbij de leerling leert door te kijken en te reflecteren op het geobserveerde gedrag in plaats van door te doen; ze heeft haar effectiviteit getoond in voorgaand onderzoek. Ook al bestond hier de interventie slechts uit één les, de resultaten van voor- en nameting op beide groepen doen vermoeden dat observerend leren een uitermate waardevolle aanvulling kan zijn op de lespraktijk bij het aanleren van leesvaardigheid.


Trefwoorden


leesvaardigheid; vwo; observerend leren; praktijk

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.