De ontwikkeling van een woordenlijst academisch Nederlands

Madeleine Hulsen, Edith Schouten, Harald Baayen, Rob Schreuder

Samenvatting

Madeleine Hulsen, Edith Schouten, Harald Baayen en Rob Schreuder beschrijven de ontwikkeling van een woordenlijst academisch Nederlands. De lijst is opgesteld voor anderstalige (aspirant-)studenten en is bedoeld als hulpmiddel bij het lezen en begrijpen van academische teksten. In de tekst wordt vooral ingegaan op de samenstelling van de lijst en op het corpusonderzoek waarop de lijst gebaseerd is. Het artikel besluit met enkele voorbeelden uit een idioomboek dat naast de lijst een groot aantal woordenschatoefeningen bevat.


Trefwoorden


Nederlands, wo; woordenschat

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.