Leren leren: enkele kanttekeningen vanuit de praktijk

Auteurs

  • Nicolien Montessori

Trefwoorden:

studiehuis, didactiek

Samenvatting

Voor veel middelbare scholen is het zo ver: zij zijn het nieuwe schooljaar (1998) ingegaan met de introductie van het studiehuis. In verband met de invoering van het studiehuis in de tweede fase is de laatste tijd veel geschreven over het didactisch concept 'leren leren'. Meestal komt dan aan de orde wat de docent in de nieuwe situatie moet doen, en vooral wat hij moet laten, namelijk klassikaal lesgeven. De meest negatieve critici betogen dat een docent niets anders meer mag doen dan interessante sites op internet aanslepen en de administratie voeren van het werk dat de leerling inlevert.

Downloads

Citeerhulp

Montessori, N. (1998). Leren leren: enkele kanttekeningen vanuit de praktijk. Levende Talen Magazine, 85(533), 458–461. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1012

Nummer

Sectie

Artikelen