Tien veel gestelde vragen over GLO

Auteurs

  • Theo Hoebers

Trefwoorden:

geïntegreerd literatuuronderwijs

Samenvatting

De vernieuwing van de examenprogramma's leidt tot talloos veel vragen: wat is verplicht, wat mag wel en wat mag niet en hoe moet het in de praktijk worden uitgevoerd? Ook literatuur is ingrijpend vernieuwd. Naast de inhoudelijke vernieuwingen, zoals de invoering van sbu's en het leesdossier, is er nu ook de mogelijkheid om literatuur volledig te integreren. Veel problemen richten zich dan ook op de mogelijkheden en gevolgen van samenwerking. Hieronder een selectie uit de vragen die vaak op conferenties en nascholingsbijeenkomsten aan experts gesteld worden. Ze worden beantwoord door Theo Hoebers, die leiding geeft aan het CLO-netwerk, en die bij het CPS de nascholing verzorgt op het gebied van GLO

Downloads

Citeerhulp

Hoebers, T. (1998). Tien veel gestelde vragen over GLO. Levende Talen Magazine, 85(534-535), 594–597. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1023

Nummer

Sectie

Artikelen