Lezers, literatuur en literatuurlessen; Reader response criticism in de literatuurlessen Nederlands

Auteurs

  • Joop Dirksen

Trefwoorden:

literatuuronderwijs, lesmethode

Samenvatting

In dit artikel wordt verslag gedaan van de achtergronden en opzet van een evaluatie-onderzoek naar een meer lezersgerichte lessenreeks literatuur voor de bovenbouw van vwo en havo. Op grond van de resultaten worden de consequenties ervan voor de onderwijspraktijk van nu en de nabije toekomst besproken.

Downloads

Citeerhulp

Dirksen, J. (1996). Lezers, literatuur en literatuurlessen; Reader response criticism in de literatuurlessen Nederlands. Levende Talen Magazine, 83(506), 4–9. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1029

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)