Allochtone en autochtone leerlingen in het vreemde-talenonderwijs; Zijn er relevante verschillen?

Amos van Gelderen

Samenvatting

In dit artikel geeft Van Gelderen de resultaten weer van een onderzoek naar de vraag welke verschillen bestaan tussen leerlingen van allochtone en autochtone afkomst in het vreemde-talenonderwijs.1 De nadruk ligt op verschillen die van belang zijn met het oog op de didactiek. Zijn er redenen om de didactiek van de vreemde talen aan te passen aan de allochtone leerlingpopulatie?


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; allochtonen; didactiek

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.