Leren leren in het talenonderwijs

Auteurs

  • Peter Bimmel
  • Ron Oostdam

Trefwoorden:

talenonderwijs, leren leren, studiehuis

Samenvatting

Themanummer 'Leren leren'.  Alle bijdragen in dit themanummer draaien om 'leren leren', een van de meest besproken didactische thema's van de afgelopen jaren. In de kerndoelen voor de basisvorming speelt het een prominente rol en het staat hoog op de agenda van de invoering van het studiehuis in de vernieuwde tweede fase. Maar wat is leren leren nu eigenlijk en wat betekent het voor het talenonderwijs? De artikelen in dit nummer proberen enerzijds een bijdrage te leveren aan de verheldering van het concept 'leren leren' en anderzijds de vertaalslag te maken naar wat leerlingen moeten leren en hoe dit vorm moet gaan krijgen in de praktijk. Zonder uitzondering zijn de auteurs het erover eens dat er 'een knop om moet' van eenzijdig produktgericht onderwijs naar meer aandacht voor de manier waarop er geleerd wordt.

 

Downloads

Citeerhulp

Bimmel, P., & Oostdam, R. (1996). Leren leren in het talenonderwijs. Levende Talen Magazine, 83(510), 250–252. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1048

Nummer

Sectie

Artikelen