Taalleerstrategieën in het moderne-vreemdetalenonderwijs

Auteurs

  • Peter Bimmel
  • Sylvia Stawski

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, leerstrategie

Samenvatting

In dit artikel wordt aandacht besteed aan de training van strategieën voor het leren van moderne vreemde talen. Eerst gaan we in op de vraag wat we verstaan onder taalleerstrategieën. Vervolgens bespreken we de vraag of je dergelijke strategieën aan leerlingen kunt leren en zo ja, hoe.

Downloads

Citeerhulp

Bimmel, P., & Stawski, S. (1996). Taalleerstrategieën in het moderne-vreemdetalenonderwijs. Levende Talen Magazine, 83(510), 263–267. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1051

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

1 2 3 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.