Het proces achter het resultaat; Handreikingen voor NT2-docenten bij zelfstandig leren

Auteurs

  • Aukje Bergsma
  • Geert van der Ven

Trefwoorden:

leren leren, zelfstandig leren, NT2, leerproces

Samenvatting

In de literatuur over zelfstandig leren staat vaak de cursist centraal. In dit artikel belichten we een aantal vaardigheden die de docent nodig heeft om cursisten te leren leren. Van de bekende drieslag oriëntatie, procesbewaking en evaluatie komt vooral de evaluatie aan de orde: hoe evalueer je leeractiviteiten zodanig dat cursisten oog krijgen voor hun leerproces en recht wordt gedaan aan individuele oplossingen. We hebben het dan over laagopgeleide volwassen cursisten die NT2-onderwijs volgen.

Downloads

Citeerhulp

Bergsma, A., & Ven, G. van der. (1996). Het proces achter het resultaat; Handreikingen voor NT2-docenten bij zelfstandig leren. Levende Talen Magazine, 83(510), 268–271. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1052

Nummer

Sectie

Artikelen