Leren leren binnen een modulair onderwijssysteem

Auteurs

  • Angela Kraaipoel-Twickler

Trefwoorden:

leren leren, tweede fase, studiehuis

Samenvatting

Met het oog op de komende vernieuwing van de tweede fase havo/vwo wordt er hier en daar al geëxperimenteerd met het 'studiehuis' en 'actief en zelfstandig leren'. Op de scholengemeenschap De Delta in Leeuwarden heeft men deze begrippen willen integreren in de vorm van modulair onderwijs in de bovenbouw van het atheneum, met als doel de leerling te leren zelfstandig grotere hoeveelheden leerstof te verwerven, verwerken en plannen.

Downloads

Citeerhulp

Kraaipoel-Twickler, A. (1996). Leren leren binnen een modulair onderwijssysteem. Levende Talen Magazine, 83(510), 321–324. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1058

Nummer

Sectie

Artikelen