De Nederlandse TPRS-lespraktijk in kaart gebracht

Auteurs

  • Helen Hol
  • Barbara Hoevenaars

Trefwoorden:

mvt, TPRS

Samenvatting

Er wordt in het vreemdetalenonderwijs relatief veel aandacht besteed aan grammatica en weinig aan gespreksvaardigheid. De taalleermethode TPR Storytelling biedt een alternatief.

Downloads

Citeerhulp

Hol, H., & Hoevenaars, B. (2015). De Nederlandse TPRS-lespraktijk in kaart gebracht. Levende Talen Magazine, 102(5), 10–14. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1115

Nummer

Sectie

Artikelen