Tekstsoorten en genres in het voortgezet onderwijs: Kansen voor vakgericht taalonderwijs

Auteurs

  • José van der Hoeven
  • Jacqueline Evers-Vermeul

Trefwoorden:

taalonderwijs, taalvaardigheid, genres

Samenvatting

Kennis van genres en tekststructuren draagt bij aan verhoging van de taalvaardigheid. Ook al besteden methoden Nederlands aandacht aan tekstsoorten, toch is er behoefte aan meer eenduidigheid in aanpak en terminologie.

Downloads

Citeerhulp

Hoeven, J. van der, & Evers-Vermeul, J. (2015). Tekstsoorten en genres in het voortgezet onderwijs: Kansen voor vakgericht taalonderwijs. Levende Talen Magazine, 102(5), 22–27. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1117

Nummer

Sectie

Artikelen