Niet lachen op foto’s

Auteurs

  • Jan de Jong

Trefwoorden:

poëzie

Samenvatting

Over de bundel De man die ophield te bestaan van Ingmar Heytze.


Downloads

Citeerhulp

Jong, J. de. (2015). Niet lachen op foto’s. Levende Talen Magazine, 102(5), 32–33. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1119

Nummer

Sectie

Artikelen