Grammaticale kennis en het leesonderwijs aan zwakke lezers

Auteurs

  • Koos Henneman
  • Wim van Calcar

Trefwoorden:

leesvaardigheid, grammatica

Samenvatting

Een van de problemen die zich bij zwakke lezers voordoet, is passiviteit. Zij brengen in onvoldoende mate hun eigen kennis en vaardigheden in tijdens het lezen. Een van de middelen om deze passiviteit te doorbreken is leerlingen bewust kennis en verwachtingen te laten oproepen: kijk voor je gaat lezen naar titels, plaatjes en lay-out en bedenk waar de tekst over zal gaan. Bij een aantal leerlingen levert dit echter niet meer op dan een herhaling van titels. In dit artikel wordt aan de hand van de resultaten van een klein experiment betoogd dat het gebruik van grammaticale kennis een oplossing voor dit probleem kan bieden.

Downloads

Citeerhulp

Henneman, K., & Calcar, W. van. (1997). Grammaticale kennis en het leesonderwijs aan zwakke lezers. Levende Talen Magazine, 84(521), 350–354. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1127

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

1 2 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.