Anderstalige zorgleerlingen in het voortgezet onderwijs

Auteurs

  • Jacqueline de Maa
  • Wil Claessens

Trefwoorden:

beroepsonderwijs, ivbo

Samenvatting

In het individueel voorbereidend beroepsonderwijs (ivbo) is 2 1% van de leerlingen van allochtone afkomst, in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) bedraagt dit percentage 17%. Ondanks deze hoge percentages – zo blijkt uit ons onderzoek naar de behoefte aan leermiddelen voor anderstalige zorgleerlingen in het vo – zijn er nauwelijks leermiddelen (in ontwikkeling) die geschikt zijn voor het onderwijs Nederlands aan anderstalige leerlingen in het ivbo en het vso. In dit artikel wordt ingegaan op enkele bevindingen uit het onderzoek. Constatering: in de huidige situatie bijna geen leermiddelen zijn die aan de door ons voorgestane criteria voldoen.

Downloads

Citeerhulp

Maa, J. de, & Claessens, W. (1997). Anderstalige zorgleerlingen in het voortgezet onderwijs. Levende Talen Magazine, 84(521), 355–359. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1128

Nummer

Sectie

Artikelen