Afstemming van diploma's Nederlands als vreemde en tweede taal

Anne-Mieke Janssen-van Dieten

Samenvatting

In mei 1996 besloot het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie voortaan overeenkomende diploma's van het Nederlandse Staatsexamen Nederlands als tweede taal (SNT2) en het Internationale Certificaat Nederlands als vreemde taal (CNVT) wederzijds te erkennen. Dat besluit werd genomen op basis van een advies van de Adviesgroep Certificering Nederlands, die in het leven geroepen was om een einde te maken aan de onzekerheid over de waarde en vergelijkbaarheid van de verschillende diploma's en certificaten. Betekent dit nu dat het In wezen niet uitmaakt voor welk examen men kiest?


Trefwoorden


NT2; examen

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.