Afstemming van diploma's Nederlands als vreemde en tweede taal

Auteurs

  • Anne-Mieke Janssen-van Dieten

Trefwoorden:

NT2, examen

Samenvatting

In mei 1996 besloot het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie voortaan overeenkomende diploma's van het Nederlandse Staatsexamen Nederlands als tweede taal (SNT2) en het Internationale Certificaat Nederlands als vreemde taal (CNVT) wederzijds te erkennen. Dat besluit werd genomen op basis van een advies van de Adviesgroep Certificering Nederlands, die in het leven geroepen was om een einde te maken aan de onzekerheid over de waarde en vergelijkbaarheid van de verschillende diploma's en certificaten. Betekent dit nu dat het In wezen niet uitmaakt voor welk examen men kiest?

Citeerhulp

Janssen-van Dieten, A.-M. (1997). Afstemming van diploma’s Nederlands als vreemde en tweede taal. Levende Talen Magazine, 84(521), 360–363. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1129

Nummer

Sectie

Artikelen