De nieuwe examenprogramma's Frans, Duits en Engels voor havo en vwo (2). Examenstof en toetsing

Auteurs

  • Theo Hoebers

Trefwoorden:

mvt, examen, toetsing, ce, se

Samenvatting

Na zijn bijdrage in het aprilnummer (LT 519) over een aantal algemene aspecten van de nieuwe examenprogramma's mvt voor havo en vwo, kijkt Hoebers in dit artikel naar de examenstof en de toetsing. Er zijn nog enkele losse eindjes. Bij deelvakkers Duits en Frans vwo dreigde het resultaat voor het ce het enige en definitieve cijfer te worden; de overheid wenste voor deze groep daarom tevens een se-cijfer voor de leesvaardigheid. Inmiddels besloot de politiek, die ook op het aantal uren voor het hele vak Frans en Duits beknibbelde, te volstaan met het schoolexamen. Het advies van de vakontwikkelgroep om bij de leesvaardigheid in het ce het gebruik van een woordenboek toe te staan, mede vanwege het positieve (I) backwash- effect, valt onder de bevoegdheid van de CEVO. Enkele andere adviezen die niet in de eindformulerlng tot geldigheid verheven zijn, kunnen op schoolniveau nog hun waarde krijgen, bijvoorbeeld dat kandidaten bij de toetsing van literatuur de moedertaal mogen gebruiken.

Downloads

Citeerhulp

Hoebers, T. (1997). De nieuwe examenprogramma’s Frans, Duits en Engels voor havo en vwo (2). Examenstof en toetsing. Levende Talen Magazine, 84(521), 389–393. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1130

Nummer

Sectie

Artikelen