Vernieuwt het vreemdetalenonderwijs in het vernieuwde mbo? Verslag van een verkenning

Auteurs

  • Dirk Tuin
  • Gerard Westhoff

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, mbo

Samenvatting

In het juninummer van Levende Talen werd melding gemaakt van een enquête onder alle ROC's in Nederland (Tuin 1997). Die enquête, had drie doelen: de situatie van vreemde talen In het secundair beroepsonderwijs In kaart brengen, eventuele interessante ontwikkelingen opsporen, en nagaan of opleidingen geïnteresseerd zijn in experimenten met vormen van zogeheten inhoudgeorlënteerd vreemdetalenonderwijs. De gegevens zijn verwerkt. Een verslag.

Downloads

Citeerhulp

Tuin, D., & Westhoff, G. (1997). Vernieuwt het vreemdetalenonderwijs in het vernieuwde mbo? Verslag van een verkenning. Levende Talen Magazine, 84(524), 544–546. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1143

Nummer

Sectie

Artikelen