Examenprogramma's tweede fase. Het belang van goede toetsen

Auteurs

  • Christien van Gool

Trefwoorden:

tweede fase, beleid

Samenvatting

Op 7 september 1995 organiseerde de VLLT een raadpleging voor haar leden over de voorstellen van de vakontwikkelgroepen tweede fase voortgezet onderwijs (zie ook de rubriek 'Van het hb' in dit nummer). Christien van Gool reageert op de discussie over de voorstellen voor Engels.

De op de Ledenraadpleging uitgereikte samenvatting van de concept-examenprogramma's Nederlands en moderne vreemde talen is opgenomen in deze Levende Talen. Op grond van de geluiden uit deze ledenraadpleging is een reactie geformuleerd in een tweetal brieven aan de coördinatiecommissie vakontwikkelgroepen tweede fase.

 

 

Citeerhulp

Gool, C. van. (1995). Examenprogramma’s tweede fase. Het belang van goede toetsen. Levende Talen Magazine, 82(503), 474–480. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1175

Nummer

Sectie

Artikelen