Incongruenties in het schrijfonderwijs

Auteurs

  • Uriël Schuurs
  • Stef Verhoeven

Trefwoorden:

Schrijfonderwijs, incongruenties, verbetervaardigheid

Samenvatting

In het artikel 'Incongruenties in het schrijfonderwijs' schetsen de auteurs een vorm van schrijf-onderwijs die nadrukkelijk gericht is op een vergroting van de verbetervaardigheid. Respectievelijk komen het Amerikaanse 'sentence combining', waarop deze aanpak is geïnspireerd, en een fouten-analyse aan bod. Daarna wordt geïllustreerd hoe lesmateriaal kan worden geconstrueerd dat incongruenties van getal en van tijd moet tegengaan. Tenslotte komt aan de orde welke resultaten men van deze aanpak kan verwachten.

Citeerhulp

Schuurs, U., & Verhoeven, S. (1989). Incongruenties in het schrijfonderwijs. Levende Talen Magazine, 76(437), 1–10. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1181

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.