Incongruenties in het schrijfonderwijs

Uriël Schuurs, Stef Verhoeven

Samenvatting

In het artikel 'Incongruenties in het schrijfonderwijs' schetsen de auteurs een vorm van schrijf-onderwijs die nadrukkelijk gericht is op een vergroting van de verbetervaardigheid. Respectievelijk komen het Amerikaanse 'sentence combining', waarop deze aanpak is geïnspireerd, en een fouten-analyse aan bod. Daarna wordt geïllustreerd hoe lesmateriaal kan worden geconstrueerd dat incongruenties van getal en van tijd moet tegengaan. Tenslotte komt aan de orde welke resultaten men van deze aanpak kan verwachten.

Trefwoorden


Schrijfonderwijs; incongruenties; verbetervaardigheid

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.