De toetsing in het literatuuronderwijs; Een impressie van een Nijmeegse conferentie

Auteurs

  • Eus Schalkwijk

Trefwoorden:

literatuuronderwijs, toetsing

Samenvatting

Eind september 1988 vond in Nijmegen een conferentie plaats over toetsing in het literatuuronderwijs. De afdeling literatuurdidactiek van de Universiteit van Nijmegen bestond tien jaar en dit was een passende manier om daar aandacht aan te besteden. Maar wat is daar nu allemaal gezegd over dit onderwerp?

Biografie auteur

Eus Schalkwijk

Zutphen, 1960. Doctoraal Duitse Taal- en Letterkunde, Nijmegen 1986. Gaf les op het Bisschoppelijk College te Weert en het Rivendell College te Uden. Was tevens werkzaam in het volwassenenonderwijs. Thans medewerker vakdidactiek Duits aan de universiteit van Nijmegen. Verricht onderzoek naar het functioneren van het leerboek in het literatuuronderwijs Duits aan reguliere havo- en vwo-scholen.


Citeerhulp

Schalkwijk, E. (1989). De toetsing in het literatuuronderwijs; Een impressie van een Nijmeegse conferentie. Levende Talen Magazine, 76(437), 26–31. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1185

Nummer

Sectie

Artikelen