Over schrijven

Auteurs

  • Daniël Janssen

Trefwoorden:

schrijven, schrijfonderwijs, schrijfonderzoek

Samenvatting

Het eerste artikel in een serie over schrijven en schrijfonderwijs. In deze
bijdrage besteedt Daniël Janssen aandacht aan enkele recente ontwikkelingen in het schrijfonderzoek. Drie generaties van schrijfonderzoekers worden besproken: de didactici, de cognitivisten en de taakanalytici. Zij reflecteren zowel de veranderingen in  onderzoeksmethoden als de veranderingen in schrijfopvattingen. Wetenschappelijk onderzoek naar schrijfprocessen is in volle gang en kan zeker vruchtbaar zijn voor de onderwijspraktijk. In volgende bijdragen worden dan ook de mogelijke implicaties van dit alles voor het schrijfonderwijs besproken

Citeerhulp

Janssen, D. (1989). Over schrijven. Levende Talen Magazine, 76(437), 32–38. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1186

Nummer

Sectie

Artikelen