Luistervaardigheid kan misschien maar beter niet verdwijnen

Auteurs

  • Klaas Schreuder

Trefwoorden:

Luistervaardigheid, havo, vwo

Samenvatting

Een reactie op het artikel 'Het zal wel altijd een stiefkind blijven' van Braet, Van der Geest en Oostdam, dat in oktober vorig jaar in Levende Talen werd gepubliceerd. Het ging over de benarde positie van de mondelinge vaardigheden in de bovenbouw van havo-vwo, op basis van een enquête onder docenten Nederlands.
Klaas Schreuder, projectleider van het Cito-project Luistertoetsen Nederlands, meent dat de mondelinge vaardigheden bijzondere aandacht verdienen, zeker ook in het kader van het ontwerpen van nieuwe examenprogramma's. Actuele stof, nu die programma's daadwerkelijk
ter discussie staan.

Citeerhulp

Schreuder, K. (1989). Luistervaardigheid kan misschien maar beter niet verdwijnen. Levende Talen Magazine, 76(439), 173–176. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1200

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.