LTM, jaargang 76 (1989) 439

LTM, jaargang 76 (1989) 439

María Jesús van Leeuwen Marcelo Vaca Samenvatting
Escápate del texto, salta las barreras y viaja a ... 152-158
Frans Reijnen Samenvatting
Van spreekvaardigheid naar gespreksvaardigheid; Verslag van een nascholingscursus 159-162
Ton Hendrix, Hans Hulshof Samenvatting
Taalbeschouwing als (taal) culturele vorming (III); Op weg naar modulen en niveaudifferentiatie in de bovenbouw havo-vwo 163-172
Klaas Schreuder Samenvatting
Luistervaardigheid kan misschien maar beter niet verdwijnen 173-176
Wim Coumou Samenvatting
Authentieke leesteksten in het tweede-taalonderwijs aan volwassen buitenlanders 177-182
Rob Diephuis Samenvatting
Van Oriëntatie naar Basisvorming. Tussen onderwijspolitiek en schoolpraktijk; Terugblik op zes jaar leerplanontwikkeling (slot). 183-185
Ton van der Wouden Samenvatting
De opmars van het Lexicon 186-197


ISSN: 1566-2705