Van Oriëntatie naar Basisvorming. Tussen onderwijspolitiek en schoolpraktijk; Terugblik op zes jaar leerplanontwikkeling (slot).

Auteurs

  • Rob Diephuis

Trefwoorden:

basisvorming, eindtermen, politiek

Samenvatting

In dit zesde en laatste artikel een rapportage in vogelvlucht van de bijdragen van het SLO-project 'Moderne Vreemde Talen voor 12- tot 16-jarigen' aan landelijke discussies over de inhoudelijke vormgeving van het mvt-onderwijs. Het project startte in 1982 vanuit een politiek geladen opdracht, de 'oriëntatiefase' voor Frans en Duits, en ook nu, in 1989, is een deel van het werk - te weten: de bijdrage aan eindtermen voortgezet onderwijs - nog steeds van belang op een nationaal niveau. In de eerste vijf artikelen in deze reeks beperkten we ons tot het micro-niveau van de praktijk en het meso-niveau van de sectie. Nu dan het macro-niveau: ik traceer in grote lijnen de politieke draad door ons werk van oriëntatie naar basisvorming.

Citeerhulp

Diephuis, R. (1989). Van Oriëntatie naar Basisvorming. Tussen onderwijspolitiek en schoolpraktijk; Terugblik op zes jaar leerplanontwikkeling (slot). Levende Talen Magazine, 76(439), 183–185. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1202

Nummer

Sectie

Artikelen